Látogatási szabályzat

A Szegedi Vadaspark védettségi igazolás felmutatásának feltétele nélkül fogadja a látogatóit. Szájmaszk használata nem kötelező a zárt terekben sem.

Látogatási szabályok:

1.    A látogatók kötelesek a pénztárnál jegyet váltani, és a jegyüket a látogatás végéig megőrizni.
2.    A látogatók kötelesek a táblákon szereplő figyelmeztetéseket és tiltásokat betartani.
3.    A látogatók csak a kijelölt helyeken közelíthetik meg az állatok kifutóját.
4.    Az állatok etetése (kivéve zoocsemegével és csak azokat, amelyeket ezzel lehet), dobálása, egyéb módon történő ingerlése tilos.
5.    A Vadaspark területén lévő növények és állatok károsítása, gyűjtése tilos.
6.    Kutyát, macskát, egyéb kedvtelésből tartott állatot az intézmény területére behozni tilos.
7.    Járművel, kerékpárral közlekedni az intézmény területén a látogatók részére tilos.
8.    Léggömböt, egyéb riasztásra alkalmas tárgyakat az intézmény területére behozni tilos.
9.    Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad.
10.    Fényképezni az intézmény területén kizárólag magáncélra engedélyezett. Üzleti céllal fényképezni, filmfelvételt készíteni kizárólag a Szegedi Vadaspark igazgatója engedélye alapján lehetséges.
11.    A látogatók csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, a korlátokon, köteleken, egyéb határoló elemeken átlépni, átmászni szigorúan tilos.
12.    A látogatók legkésőbb zárórakor, azaz a pénztár bezárását követő egy órán belül a Vadaspark területét kötelesek – minden külön felszólítás nélkül – elhagyni.
13.    Bármilyen panasz esetén a látogató jogosult a panaszkönyvbe észrevételeit bejegyezni, melyet az intézmény köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt a bejelentést követő 30 napon belül értesíteni. A panaszkönyv a pénztárostól kérhető el. A pénztáros köteles a panaszkönyvi bejegyzés tényéről az intézmény vezetőjét, távollétében a helyettesét haladéktalanul értesíteni.
14.    A látogatók jogosultak az intézmény által – kizárólag a látogatók részére – kialakított gépkocsi parkolót használni. Azokon a napokon, amikor a parkolóra őr felügyel, a látogató parkolási díjat fizet.
15.    14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel látogathatja a Vadasparkot.
16.    Tilos az intézmény területén szemetelni, a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni, tömény szeszes italt fogyasztani, ittasan tartózkodni.
17. A Vadaspark helyi jelentőségű természetvédelmi, erdős területen található. Szeles idő, eső esetén az saját felelősségre járható be. Hirtelen támadt viharban, ha nem biztonságos a terület mielőbbi elhagyása, húzódjon menedékbe (a térképen is feltüntetett nyitott házak egyikébe)! A fák (pld. lehulló ágak) okozta sérülésekért és károkért felelősséget a Szegedi Vadaspark nem vállal.
18. Az írott és az elektronikus média munkatársai csak a Vadaspark engedélyével készíthetnek interjút, kép- és hanganyagot az intézmény területén.

Az 1-18. pontokban felsorolt kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért az intézmény semmilyen anyagi és egyéb felelősséget nem vállal.  A szabályok megszegőit fel lehet szólítani az intézmény elhagyására, ennek megtagadása esetén értesíteni kell a rendőrséget. A károkozókkal szemben bírósági úton kell eljárni.

19. A balesetek elkerülése végett a Szegedi Vadaspark területén – a meghatározott szabályaink szerint – kizárólag az intézmény dolgozói használhatnak elektromos rollert. Az eszközök behozatala látogatóink számára tilos.